Magura

Vizuálna identita pre folklórny súbor

2020

Identita

Logo

ďalší projekt

Hungry studio, Konventná 9
811 03 Bratislava, SK
studio@hungry.sk
+421 908 263 112