Miestor

Vizuálna identita a web pre stavebných inžinierov

2020

Identita

Logo

Web


Architekti a stavební inžinieri z ateliéru miestor pracovali v minulosti v logu s kruhom. Podľa tohto kruhu boli v svojom odvetví dobre rospoznateľní. Zadanie bolo na prácu s kruhom nadviazať. V novom logu a identite vzniká nové miesto pre kruh – bod zo znaku "o". Tento bod v jednotlivých grafických aplikáciách mení svoje miesto a podobu. Je stále rospoznateľný a vždy a všade prítomný.

ďalší projekt

Hungry studio, Konventná 9
811 03 Bratislava, SK
studio@hungry.sk
+421 908 263 112