Nádvorie 20/21

Vizuálna identita pre podujatia kultúrneho centra Nádvorie v Trnave

2020, 2021

Identita eventu

Web

Táto séria plagátov na rôzne typy eventov bola vytvorená v priebehu rokov 2020 – 2021 pre Nádvorie, priestor súčasnej kultúry v Trnave. Koncepčne vychádzajú z geometrického loga Nádvoria, ku ktorému bola v priebehu 2 rokov vytvorená rodina znakov používaná na plagátoch.

Cieľom bolo vytvoriť jednoducho rozvíjateľný systém – ten je postavený na znaku abecedy, ktorý vychádza zo začiatočného písmena názvu eventu, alebo pri programovom plagáte z názvu mesiaca. Výrazný znak je doplnený o jednoduchú vrstvu doplnkových informácií. Plagáty na seba farebne nadväzujú – pri tvorbe nového plagátu sa vždy využila jedna farba z predošlého plagátu a doplnila sa o jednu novú farbu.

ďalší projekt

Hungry studio, Konventná 9
811 03 Bratislava, SK
studio@hungry.sk
+421 908 263 112