Hornex

Vizuálna identita pre stavebnú firmu

2020

Identita

Logo

Vizuálna identita stavebnej firmy Hornex je postavená na hre s blokmi a ich ukladaním na seba. Z červených odĺžnikov sa stáva kľúčový rozpoznávací vizuálny element značky. Vizuál je doplnený robustnou typografiou vytvorenou na mieru.

ďalší projekt

Hungry studio, Konventná 9
811 03 Bratislava, SK
studio@hungry.sk
+421 908 263 112