Kuklica—Smerek architekti

Vizuálna identita pre architektonické štúdio v Bratislave

2020

Identita

Logo

Web

Vizuálna identita architektonického štúdia Kuklica–Smerek vychádza z tvorby ateliéru. Využíva čisté línie, prácu s čiernou a bielou a jej prioritou je funkčnosť a minimálne množstvo zbytočných prvkov.

Názov ateliéru pozostáva z mien jej zakladateľov, ktorých dĺžka mien jej takmer rovnaká a v logotype tým vytvára rovnováhu v kompozícii. Táto rovnováha je umocnená stredovým zarovnaním. Pomlčka medzi menami sa stáva grafickým prvkom, ktorý definuje prácu s obsahom na jednotlivých aplikáciách.

ďalší projekt

Hungry studio, Konventná 9
811 03 Bratislava, SK
studio@hungry.sk
+421 908 263 112