Mylo

Vizuálna identita pre obľúbenu prírodnú kozmetiku

2020

Identita

Logo

*výber NCD2018

Redizajn celkovej vizuálnej identity a obalového systému mladej slovenskej značky prírodnej kozmetiky. Ceníme si, že Mylo sa zaujíma o našu planétu a preto chceli, aby sme prišli s primeraným riešením, ktoré by rešpektovalo našu prírodu v čo najväčšej miere. Všetko je preto tlačené na 100% recyklovaných papieroch a papierových nálepkách, obalový systém je navrhnutý bez použitia lepidla a všetko, čo bolo technicky možné, je tlačené na risografe, najekologickejšej tlačiarni.

ďalší projekt

Hungry studio, Konventná 9
811 03 Bratislava, SK
studio@hungry.sk
+421 908 263 112