Rita Koszorús
Schmerzbuch

Publikácia

2021

Kniha maliarky Rity Koszorús je najmä súborom jej koláží z rôznych miest, ktoré za uplynulé roky precestovala a v ktorých tvorila. Je manifestom jej pestrého výtvarného jazyka, hravosti, ale aj systematickosti, či hľadania krásy v náhode. Kniha reflektuje na tieto princípy a dizajnom sa ich snaží podporiť, no zároveň nekonkurovať jej dielam.

ďalší projekt

Hungry studio, Konventná 9
811 03 Bratislava, SK
studio@hungry.sk
+421 908 263 112